O teploměrech ThermoFlash

Teploměry řady ThermoFlash® vyrobené firmou Visiomed z Francie jsou revoluční infračervené bezkontaktní lékařské teploměry, které jsou vybaveny nejmodernější MicroSecondFlash automatickou kalibrační technologii, vyvinutý firmou Visiomed®.

Výhodou je snadné použití, přístroj odečte tělesnou teplotu ze vzdálenosti 2-5 cm za méně než jednu sekundu. Rychle a přesně, vše, co musíte udělat, je umístit ThermoFlash® směrem k čelu. Právě tato technologie umožňuje měřit tzv. temporální arteriální teplotu.

ThermoFlash® je efektivní zejména pro změření teploty u kojenců a malých dětí. 

Ukázalo se že tato metoda měření je přesnější než tympanické měření teploty a samozřejmě přijatelnější než rektální měření. (1)

Teploměry ThermoFlash® mohou být použity v každém věku.

ThermoFlash® může být také použit pro kontrolu teploty lázně, potravin, nebo okolní teploty v místnosti.

 1. Greenes D, Fleisher G. Accuracy of Noninvasive Temporal Artery Thermometer for Use in Infants. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155: 376.

Různé způsoby měření teploty

Temporální teplota

Jak měřit teplotu

ThermoFlash LX-260

Bezdotykový teploměr ThermoFlash LX-260T Evolution

Popis:

1. Přístroj je navržen pro měření tělesné teploty bez rušení od okolního tepelného záření.

2. Rychlé a stabilní výsledky díky infračervenému detekčního systému HEIMMANN.

3. Hlasové a barevné upozornění, pokud je teplota příliš vysoká.

4. Rozsah měření od 32 do 42,9 st. Celsia (zobrazí „Hi“ (vysoká) při teplotě nad 

    42,9, „Lo“ (nízká) při teplotě pod 32 st. Celsia.

5. Zvukový alarm.

6. Paměťová jednotka pro uložení posledních 32 měření. 

7. Pro teplotu místnosti je rozsah od 5 do 59.9 st 

8. Podsvícený digitální LCD displej.

9. Volba čtení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. 

10. Automatické vypnutí (pro úsporu energie).

8. Malé rozměry, praktické a snadné použití.

Sekundární funkce

ThermoFlash® LX-260T EVOLUTION také umožňuje měřit teplotu lázně, láhev nebo okolní teplotu v místnosti (v režimu teploty povrchu).

 1. INFRAČERVENÁ ČOČKA
 2. LCD OBRAZOVKA
 3. TLAČÍTKO AKTIVACE MĚŘENÍ
 4. SCHRÁNKA NA BATERIE
 5. INFRAČERVENÝ SENZOR
 6. TLAČÍTKA PRO NASTAVENÍ

Jakým způsobem změřit teplotu

ThermoFlash® LX-260T  EVOLUTION je speciálně navržen pro měření teploty lidského těla s funkcí “body”.

Můžete také použít ThermoFlash® LX-260T  EVOLUTION pro měření teploty na povrchu předmětu nebo potraviny nebo kapalin výběrem režimu “surface”.

Zvolením režimu “room”, zobrazí se okolní teplota v místnosti, kde se nacházíte.

Teplotní rozsah pro režim „body“: 32 ° C až 42,9 ° C 

Rozsah teplot pro režim „surface“: 0 ° C až 60 ° C, 

teplotní rozsah pro režim místnosti „room“: 0 ° C až 60 ° C

Stiskněte tlačítko MODE po dobu jedné sekundy, na displeji se zobrazí “body”.

Stiskněte znovu tlačítko MODE pro přepnutí do režimu „surface“ nebo režimu „room“.

Poznámka: ThermoFlash® LX-260T  EVOLUTION je předem kalibrován na režim „body“

Důležité: Teplota povrchu je odlišná od tělesné teploty. Vnitřní teplota musí být vždy ve spojení s funkcí „body“.  

Ujistěte se že pro měření vnitřní teploty těla používáte funkci „body“ a pro externí měření (teplota kojenecké lahve, vody ve vaničce atd) režim „surface“

Jednotka teploty: ° C / ° F 

Stiskněte tlačítko ° C / ° F po dobu jedné sekundy: ThermoFlash® LX-260T  EVOLUTION zobrazí teplotu ve stupních Celsia (na displeji se zobrazí ° C).

Stiskněte ° C / ° F znovu, a ThermoFlash® L LX-260T  EVOLUTION zobrazí teplotu ve stupních Fahrenheit (na displeji se zobrazí ° F).

Paměť (tlačítko MEM)

Chcete-li zobrazit poslední uložené měření teploty, stiskněte tlačítko MEM. Poté uvidíte poslední naměřenou teplotu. Procházejte čtení s tlačítkem ° C / ° F.  Číslo zobrazené v intervalu mezi dvěma odečty je číslo měření.  Stisknutím tlačítka MODE lze listovat zpět.

Chcete-li ukončit menu paměti, stiskněte tlačítko měření. ThermoFlash® LX-260T  EVOLUTION se automaticky vypne po pěti sekundách.

Výběr jazyka

Pomocí tlačítka pro výběr jazyka vyberete jazyk pro hlasovou funkci, nebo deaktivovat hlas. Ve výchozím nastavení ThermoFlash® LX-260T  EVOLUTION je nastavena francouzština.

Nastavení alarmu – alarm je nastaven na 38 st. Celsia a nelze jej změnit.

Výměna baterií

Displej: Když se na displeji LCD zobrazí “Battery”, tak se baterie vybila.

Postup: Otevřete kryt a vyměňte staré baterie, ujistěte se, že jim vložte správným směrem. Pokud je vložíte nesprávně, může dojít k poškození teploměru a ztrátu záruky na teploměr.

Nikdy nepoužívejte dobíjecí baterie. Použijte baterie jen k jednorázovému použití. 

 • Technické vlastnosti

1. Normální podmínky pro použití: Cílová teplota: 10 ° C až 40 ° C

Relativní vlhkost: ≤ 85%

2. Napětí: DC3 V (2 LR6 baterie)

3. Rozměry: 220 x 145 x 48 mm 

4. Hmotnost: 180 g

5. Displej: 0,1 ° C

6. Teplotní rozsah:

V režimu těla: od 32 ° C až 42,9 ° C

V režimu Teplota povrchu: od 0 ° C až 60,0 ° C

7. Spotřeba energie: ≤ 50mW

8. Přesnost: ± 0,3 ° C

9. Vzdálenost měření: 2 cm – 5 cm

10. Automatický pohotovostní režim: 5 sec.

Tento výrobek je v souladu s požadavky elektromagnetické kompatibility EN60601-1-2 a bezpečnostními normami 60601-1, jak je uvedeno v EEC směrnice 93/42 / EHS.

Přesnost:

ThermoFlash® LX-260T EVOLUTION může měřit teploty pod 32 °C a nad 42,9 °C.

Přesnost ale není zaručena mimo tento rozsah.

Od 34°C to 35.9°C = +/-0.3°C  ASTM Standard  E1965-1998 (2003) 
Od 36°C to 39°C = +/-0.2°C 
Od 39.1°C to 42.5°C = +/-0.3°C 

Životnost výrobku

ThermoFlash®  LX-260T  EVOLUTION je zaručena až 40,000 měření.

 • Poznámky

– Sklo chránící objektiv je nejdůležitější a nejvíce křehká částí teploměru, takže buďte opatrní.

– Vyčistěte sklo pouze vatovou tyčinkou, navlhčenou ve vodě nebo v 70% alkoholu.

– Používejte pouze doporučené akumulátory, nenabíjejte jiné než dobíjecí baterie..

– Vyjměte baterie, pokud teploměr není třeba používat delší dobu.

– Nevystavujte teploměr přímému slunečnímu záření, nebo vodě.

– Pád může poškodit teploměr.

 • Příslušenství

Teploměr ThermoFlash® LX-260T  EVOLUTION

Návod k použití Záruční list 

Baterie (LR6)

 • Řešení problémů

Na obrazovce se objevily teploty vyšší než 95 °

Měrná jednotka je ve stupních Fahrenheita. Změňte měření na Celsia stisknutím tlačítka nastavení programu

Na obrazovce se objevily teploty nižší než 32 ° C

Aby přístroj měřil vnitřní tělesnou teplotu musí být nastaven na režim „body“. Pokud je přístroj v režimu „surface“ tak zobrazená teplota 32° C odpovídá externí teplotě které tělo vyzařuje.

Na obrazovce se objevila zpráva Hi

Při použití ThermoFlash® LX-260T  EVOLUTION, se může objevit zpráva HI.

Teplota je vyšší než rozsah ve zvoleném režimu, ať už vyšší než 42,9 ° C v režimu „body“ nebo 60 ° C v režimu „surface“.

Na obrazovce se objevila zpráva LO

Při použití ThermoFlash® LX-260T  EVOLUTION, se může objevit zpráva LO.

Teplota je nižší než rozsah ve zvoleném režimu, a to buď nižší než 32 ° C v režimu „body“ nebo 0 ° C v režimu „surface“.

Tato zpráva se může zobrazit v různých situacích, nejčastější jsou:

Čtení brání vlasy, pot …      Ujistěte se, že není na čele žádná překážka

Čtení brání průvan …   Ujistěte se, že nejste v průvanu, nebo proudu klimatizace; to může interferovat s infračerveným systémem.

Příliš krátký interval mezi jednotlivými měřeními…  ThermoFlash® neměl dost času na resetování. Respektujte zpoždění 15 sekund mezi každým měřením (doporučena je 1 minuta)

Měřicí vzdálenost je příliš velká… Respektujte měřicí vzdálenost mezi 2-5 cm od čela.


ThermoFlash LX-26

Bezdotykový teploměr ThermoFlash LX-26 Evolution

Jená se o jednodušší variantu verze LX-260T např. bez hlasového výstupu a barevného rozlišení na displeji s jiným tvarem a barevnými variantami.

-Přístroj je navržen pro měření tělesné teploty bez rušení od okolního tepelného záření.

– Rychlé a stabilní výsledky díky infračervenému detekčního systému HEIMMANN.

– Zvukový alarm.

–  Paměťová jednotka pro uložení posledních 32 měření. 

– Podsvícený digitální LCD displej.

– Volba čtení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. 

– Automatické vypnutí (pro úsporu energie).

– Malé rozměry, praktické a snadné použití

-Více barevných variant

Sekundární funkce

ThermoFlash® LX-26 EVOLUTION také umožňuje měřit teplotu lázně, láhev nebo okolní teplotu v místnosti (v režimu teploty povrchu).

TLAČÍTKO MODE : ZMĚNA REŽIMU

TLAČÍTKO C/F: ZMĚNA JEDNOTKY TEPLOTY

TLAČÍTKO MEM: PAMĚŤ

Jakým způsobem změřit teplotu

ThermoFlash® LX-26  EVOLUTION je speciálně navržen pro měření teploty lidského těla s funkcí “body”.

Můžete také použít ThermoFlash® LX-26  EVOLUTION pro měření teploty na povrchu předmětu nebo potraviny nebo kapalin výběrem režimu “surface”.

Zvolením režimu “room”, zobrazí se okolní teplota v místnosti, kde se nacházíte.

Teplotní rozsah pro režim „body“: 32 ° C až 42,9 ° C 

Rozsah teplot pro režim „suface“: 0 ° C až 60 ° C, 

teplotní rozsah pro režim místnosti „room“: 0 ° C až 60 ° C

Stiskněte tlačítko MODE po dobu jedné sekundy, na displeji se zobrazí “body”.

Stiskněte znovu tlačítko MODE pro přepnutí do režimu „surface“ nebo režimu „room“.

Poznámka: ThermoFlash® LX-26  EVOLUTION je předem kalibrován na režim „body“

Důležité: Teplota povrchu je odlišná od tělesné teploty. Vnitřní teplota musí být vždy ve spojení s funkcí „body“.  

Ujistěte se že pro měření vniřní teploty těla používáte funkci „body“ a pro externí měření (teplota kojenecké lahve, vody ve vaničce atd) režim „surface“

Jednotka teploty: ° C / ° F 

Stiskněte tlačítko ° C / ° F po dobu jedné sekundy: ThermoFlash® LX-26 EVOLUTION zobrazí teplotu ve stupních Celsia (na displeji se zobrazí ° C).

Stiskněte ° C / ° F znovu, a ThermoFlash®  LX-26  EVOLUTION zobrazí teplotu ve stupních Fahrenheit (na displeji se zobrazí ° F).

Paměť (tlačítko MEM)

Chcete-li zobrazit poslední uložené měření teploty, stiskněte tlačítko MEM. Poté uvidíte poslední naměřenou teplotu. Procházejte čtení s tlačítkem ° C / ° F.  Číslo zobrazené v intervalu mezi dvěma odečty je číslo měření.  Stisknutím tlačítka MODE lze listovat zpět.

Chcete-li ukončit menu paměti, stiskněte tlačítko měření. ThermoFlash® LX-26  EVOLUTION se automaticky vypne po pěti sekundách.

Nastavení alarmu – alarm je nastaven na 38 st. Celsia a nelze jej změnit.

Výměna baterií

Displej: Když se na displeji LCD zobrazí “Battery”, tak se baterie vybila.

Postup: Otevřete kryt a vyměňte staré baterie, ujistěte se, že jim vložte správným směrem. Pokud je vložíte nesprávně, může dojít k poškození teploměru a ztrátu záruky na teploměr.

Nikdy nepoužívejte dobíjecí baterie. Použijte baterie jen k jednorázovému použití. 

 • Technické vlastnosti

1. Normální podmínky pro použití: Cílová teplota: 10 ° C až 40 ° C

Relativní vlhkost: ≤ 85%

2. Napětí: DC3 V (2 AA baterie)

3. Rozměry: 175 x 90 x 90 mm 

4. Hmotnost: 220 g

5. Displej: 0,1 ° C

6. Teplotní rozsah:

V režimu těla: od 32 ° C až 42,9 ° C

V režimu Teplota povrchu: od 0 ° C až 60,0 ° C

7. Spotřeba energie: ≤ 50mW

8. Přesnost: ± 0,3 ° C

9. Vzdálenost měření: 5 cm – 8 cm

10. Automatický pohotovostní režim: 5 sec.

Tento výrobek je v souladu s požadavky elektromagnetické kompatibility EN60601-1-2 a bezpečnostními normami 60601-1, jak je uvedeno v EEC směrnice 93/42 / EHS.

Přesnost:

ThermoFlash® LX-26 EVOLUTION může měřit teploty pod 32 °C a nad 42,9 °C.

Přesnost ale není zaručena mimo tento rozsah.

Od 34°C to 35.9°C = +/-0.3°C  ASTM Standard  E1965-1998 (2003) 
Od 36°C to 39°C = +/-0.2°C 
Od 39.1°C to 42.5°C = +/-0.3°C 

Životnost výrobku

ThermoFlash®  LX-26  EVOLUTION je zaručena až 40,000 měření.

 • Poznámky

– Sklo chránící objektiv je nejdůležitější a nejvíce křehká částí teploměru, takže buďte opatrní.

– Vyčistěte sklo pouze vatovou tyčinkou, navlhčenou ve vodě nebo v 70% alkoholu.

– Používejte pouze doporučené akumulátory, nenabíjejte jiné než dobíjecí baterie..

– Vyjměte baterie, pokud teploměr není třeba používat delší dobu.

– Nevystavujte teploměr přímému slunečnímu záření, nebo vodě.

– Pád může poškodit teploměr.

 • Příslušenství

Teploměr ThermoFlash® LX-26  EVOLUTION

Návod k použití Záruční list 

Baterie (2 X AA)

 • Řešení problémů

Na obrazovce se objevily teploty vyšší než 95 °

Měrná jednotka je ve stupních Fahrenheita. Změňte měření na Celsia stisknutím tlačítka nastavení programu

Na obrazovce se objevily teploty nižší než 32 ° C

Aby přístroj měřil vnitřní tělesnou teplotu musí být nastaven na režim „body“. Pokud je přístroj v režimu „surface“ tak zobrazená teplota 32° C odpovídá externí teplotě které tělo vyzařuje.

Na obrazovce se objevila zpráva Hi

Při použití ThermoFlash® LX-26 EVOLUTION, se může objevit zpráva HI.

Teplota je vyšší než rozsah ve zvoleném režimu, ať už vyšší než 42,9 ° C v režimu „body“ nebo 60 ° C v režimu „surface“.

Na obrazovce se objevila zpráva LO

Při použití ThermoFlash® LX-26  EVOLUTION, se může objevit zpráva LO.

Teplota je nižší než rozsah ve zvoleném režimu, a to buď nižší než 32 ° C v režimu „body“ nebo 0 ° C v režimu „surface“.

Tato zpráva se může zobrazit v různých situacích, nejčastější jsou:

Čtení brání vlasy, pot …      Ujistěte se, že není na čele žádná překážka

Čtení brání průvan …   Ujistěte se, že nejste v průvanu, nebo proudu klimatizace; to může interferovat s infračerveným systémem.

Příliš krátký interval mezi jednotlivými měřeními…  ThermoFlash® neměl dost času na resetování. Respektujte zpoždění 15 sekund mezi každým měřením (doporučena je 1 minuta)

Měřicí vzdálenost je příliš velká… Respektujte měřicí vzdálenost mezi 5-8 cm od čela.


Kontakt

Mgr. Petr Oravski – vystupující pod obchodní značkou Medicalis a provozující eshop na adrese www.vseprosvezdravi.cz a www.zdravtech.cz, zapsán v Živnostenském rejstříku.

– IČ: 70246645

– DIČ: CZ7810255079

Kontaktní adresy:

– fakturační adresa: U lesa 772/26, 73401 Karviná 4, Česká republika

– pobočka pro PL: Bobrecka 25, 43400 Cieszyn, Polsko

– korespondenční adresa pro USA:  3501 Jack Northrop Ave, Suite #B2913,  Hawthorne, CA 90250, USA

Telefonní kontakt:

CZ: +420 604 283 556


E-mail:

obchod@medicalis.cz

Eshop : www.vseprosvezdravi.cz

www.zdravtech.cz

Stetoskopy Littmann najdete v našem eshopu i zde : www.stetoskop-littmann.cz

Analyzátor C-reaktivního proteinu (CRP), glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a dalších parametrů