Temporální teplota

Výhody měření temporální arteriální teploty  (TA)

Infračervenou arteriální teplotu lze měřit pomocí přístroje umístěného na čelo, v oblasti spánkové tepny. Bylo prokázáno, že tato relativně nová metoda měření teploty je mnohem přesnější než měření teploty v uchu a je mnohem lépe snášena než rektální měření.

ThermoFlash® LX-260T EVOLUTION byl navržen tak aby mohl snímat teplotu z čela bez jakéhokoliv kontaktu se spánkovou tepnou. Tato tepna se nachází těsně pod pokožkou a proto je dobře dostupná, krevní tok je stálý, pravidelný, a proto tyto faktory umožňují precizní měření teploty. Tato tepna je propojena se srdcem krkavicí, která je přímo napojena na aortu. Toto spojení tvoří základ tepenného systému. Efektivita, rychlost a komfort při měření teploty z této oblasti těla je největší výhodou ve srovnání s ostatními metodami měření.

Normální teplota podle věku

Věk: ° C ° F

0-2 roky 36,4-38,0 97,5-100,4

3-10 let 36,1-37,8 97,0-100,0

11-65 let 35,9-37,6 96,6-99,7

více než 65 let 35,8-37,5 96,4-99,5

Praktické rady pro měření teploty:

Pro zajištění přesných výsledků je nezbytné aby získal každý uživatel potřebné informace a praxi k užívání tohoto přístroje.

Je důležité si uvědomit že je měření teploty snadné, ale nejde o triviálnost.

Teplota by se měla měřit za neutrálních podmínek, před měřením teploty by pacient neměl podnikat prudkou tělesnou aktivitu, okolní teplota v místnosti musí být mírná.

Při zhodnocení výsledků je nutno brát v úvahu fyziologické rozdíly v teplotě:

Mezi 6 hodinou ranní a 15 hodinou odpolední zpravidla teplota vzroste o 0,5 ° C, ženy mají v průměru tělesnou teplotu o 0,2 ° C. Jejich teplota se také mění v souvislosti s menstruačním cyklem. Ve druhé polovině cyklu teplota vzroste o 0,5 ° C, stejně tak v ranné fázi těhotenství.  Při sezení je teplota nižší o 0,3 ° C až o 0,4 ° C než u stání.