Jak měřit teplotu

Namiřte teploměr na pravou část temporální oblasti      (v oblasti povrchové spánkové tepny (arteria temporalis)) ze vzdálenosti cca 5 cm, stiskněte měřící tlačítko a teplota se ihned zobrazí na displeji. 

Teplota může být také někdy stabilnější v důlku za pravým uchem v místě krční tepny.  V oblasti obličeje se  však může v jednotlivých místech lišit teplota až o +- 3 st. celsia (což je obecně nevýhoda měření na povrchu těla). Vzhledem k individuální tloušťce kůže a podkožních vrstev (zvláště u dětí) doporučujeme také provést cca 3 měření v rozestupu 2 minut a jako výslednou teplotu považovat aritmetický průměr, před měřením nezapomentě teploměr ponechat cca 15 minut v místnosti kde se bude měřit.  Temporální teplota (měřená v oblasti spánkové tepny) bývá také vyšší než axilární teplota (teplota měřená jinými teploměry pod paží).

Spolehlivost měření není zaručena pokud je teplota snímána z jiné části těla (například paže, trup atd) I při opakovaném měření se mohou hodnoty lišit, jelikož není vždy snímán shodný bod na kůži a i během času se hodnoty teploty mění.

Omezení.

Věnujte pozornost následujícím informacím před každým měřením teploty s cílem zajistit stabilní a spolehlivý výsledek.:

Odhrňte vlasy z čela

Odstraňte z čela všechny nečistoty

Nepoužívejte přístroj v průvanu (například klimatizace)

Mezi měřeními dodržujte minutový interval

Pro získání spolehlivých  a stabilních výsledků měření se při každé změně prostředí a okolní teploty (o cca 10 ° C) doporučuje nechat teploměr aklimatizovat na okolní teplotu minimálně 15 minut před použitím.