ThermoFlash LX-26

Bezdotykový teploměr ThermoFlash LX-26 Evolution

Jená se o jednodušší variantu verze LX-260T např. bez hlasového výstupu a barevného rozlišení na displeji s jiným tvarem a barevnými variantami.

-Přístroj je navržen pro měření tělesné teploty bez rušení od okolního tepelného záření.

– Rychlé a stabilní výsledky díky infračervenému detekčního systému HEIMMANN.

– Zvukový alarm.

–  Paměťová jednotka pro uložení posledních 32 měření. 

– Podsvícený digitální LCD displej.

– Volba čtení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. 

– Automatické vypnutí (pro úsporu energie).

– Malé rozměry, praktické a snadné použití

-Více barevných variant

Sekundární funkce

ThermoFlash® LX-26 EVOLUTION také umožňuje měřit teplotu lázně, láhev nebo okolní teplotu v místnosti (v režimu teploty povrchu).

TLAČÍTKO MODE : ZMĚNA REŽIMU

TLAČÍTKO C/F: ZMĚNA JEDNOTKY TEPLOTY

TLAČÍTKO MEM: PAMĚŤ

Jakým způsobem změřit teplotu

ThermoFlash® LX-26  EVOLUTION je speciálně navržen pro měření teploty lidského těla s funkcí “body”.

Můžete také použít ThermoFlash® LX-26  EVOLUTION pro měření teploty na povrchu předmětu nebo potraviny nebo kapalin výběrem režimu “surface”.

Zvolením režimu “room”, zobrazí se okolní teplota v místnosti, kde se nacházíte.

Teplotní rozsah pro režim „body“: 32 ° C až 42,9 ° C 

Rozsah teplot pro režim „suface“: 0 ° C až 60 ° C, 

teplotní rozsah pro režim místnosti „room“: 0 ° C až 60 ° C

Stiskněte tlačítko MODE po dobu jedné sekundy, na displeji se zobrazí “body”.

Stiskněte znovu tlačítko MODE pro přepnutí do režimu „surface“ nebo režimu „room“.

Poznámka: ThermoFlash® LX-26  EVOLUTION je předem kalibrován na režim „body“

Důležité: Teplota povrchu je odlišná od tělesné teploty. Vnitřní teplota musí být vždy ve spojení s funkcí „body“.  

Ujistěte se že pro měření vniřní teploty těla používáte funkci „body“ a pro externí měření (teplota kojenecké lahve, vody ve vaničce atd) režim „surface“

Jednotka teploty: ° C / ° F 

Stiskněte tlačítko ° C / ° F po dobu jedné sekundy: ThermoFlash® LX-26 EVOLUTION zobrazí teplotu ve stupních Celsia (na displeji se zobrazí ° C).

Stiskněte ° C / ° F znovu, a ThermoFlash®  LX-26  EVOLUTION zobrazí teplotu ve stupních Fahrenheit (na displeji se zobrazí ° F).

Paměť (tlačítko MEM)

Chcete-li zobrazit poslední uložené měření teploty, stiskněte tlačítko MEM. Poté uvidíte poslední naměřenou teplotu. Procházejte čtení s tlačítkem ° C / ° F.  Číslo zobrazené v intervalu mezi dvěma odečty je číslo měření.  Stisknutím tlačítka MODE lze listovat zpět.

Chcete-li ukončit menu paměti, stiskněte tlačítko měření. ThermoFlash® LX-26  EVOLUTION se automaticky vypne po pěti sekundách.

Nastavení alarmu – alarm je nastaven na 38 st. Celsia a nelze jej změnit.

Výměna baterií

Displej: Když se na displeji LCD zobrazí “Battery”, tak se baterie vybila.

Postup: Otevřete kryt a vyměňte staré baterie, ujistěte se, že jim vložte správným směrem. Pokud je vložíte nesprávně, může dojít k poškození teploměru a ztrátu záruky na teploměr.

Nikdy nepoužívejte dobíjecí baterie. Použijte baterie jen k jednorázovému použití. 

  • Technické vlastnosti

1. Normální podmínky pro použití: Cílová teplota: 10 ° C až 40 ° C

Relativní vlhkost: ≤ 85%

2. Napětí: DC3 V (2 AA baterie)

3. Rozměry: 175 x 90 x 90 mm 

4. Hmotnost: 220 g

5. Displej: 0,1 ° C

6. Teplotní rozsah:

V režimu těla: od 32 ° C až 42,9 ° C

V režimu Teplota povrchu: od 0 ° C až 60,0 ° C

7. Spotřeba energie: ≤ 50mW

8. Přesnost: ± 0,3 ° C

9. Vzdálenost měření: 5 cm – 8 cm

10. Automatický pohotovostní režim: 5 sec.

Tento výrobek je v souladu s požadavky elektromagnetické kompatibility EN60601-1-2 a bezpečnostními normami 60601-1, jak je uvedeno v EEC směrnice 93/42 / EHS.

Přesnost:

ThermoFlash® LX-26 EVOLUTION může měřit teploty pod 32 °C a nad 42,9 °C.

Přesnost ale není zaručena mimo tento rozsah.

Od 34°C to 35.9°C = +/-0.3°C  ASTM Standard  E1965-1998 (2003) 
Od 36°C to 39°C = +/-0.2°C 
Od 39.1°C to 42.5°C = +/-0.3°C 

Životnost výrobku

ThermoFlash®  LX-26  EVOLUTION je zaručena až 40,000 měření.

  • Poznámky

– Sklo chránící objektiv je nejdůležitější a nejvíce křehká částí teploměru, takže buďte opatrní.

– Vyčistěte sklo pouze vatovou tyčinkou, navlhčenou ve vodě nebo v 70% alkoholu.

– Používejte pouze doporučené akumulátory, nenabíjejte jiné než dobíjecí baterie..

– Vyjměte baterie, pokud teploměr není třeba používat delší dobu.

– Nevystavujte teploměr přímému slunečnímu záření, nebo vodě.

– Pád může poškodit teploměr.

  • Příslušenství

Teploměr ThermoFlash® LX-26  EVOLUTION

Návod k použití Záruční list 

Baterie (2 X AA)

  • Řešení problémů

Na obrazovce se objevily teploty vyšší než 95 °

Měrná jednotka je ve stupních Fahrenheita. Změňte měření na Celsia stisknutím tlačítka nastavení programu

Na obrazovce se objevily teploty nižší než 32 ° C

Aby přístroj měřil vnitřní tělesnou teplotu musí být nastaven na režim „body“. Pokud je přístroj v režimu „surface“ tak zobrazená teplota 32° C odpovídá externí teplotě které tělo vyzařuje.

Na obrazovce se objevila zpráva Hi

Při použití ThermoFlash® LX-26 EVOLUTION, se může objevit zpráva HI.

Teplota je vyšší než rozsah ve zvoleném režimu, ať už vyšší než 42,9 ° C v režimu „body“ nebo 60 ° C v režimu „surface“.

Na obrazovce se objevila zpráva LO

Při použití ThermoFlash® LX-26  EVOLUTION, se může objevit zpráva LO.

Teplota je nižší než rozsah ve zvoleném režimu, a to buď nižší než 32 ° C v režimu „body“ nebo 0 ° C v režimu „surface“.

Tato zpráva se může zobrazit v různých situacích, nejčastější jsou:

Čtení brání vlasy, pot …      Ujistěte se, že není na čele žádná překážka

Čtení brání průvan …   Ujistěte se, že nejste v průvanu, nebo proudu klimatizace; to může interferovat s infračerveným systémem.

Příliš krátký interval mezi jednotlivými měřeními…  ThermoFlash® neměl dost času na resetování. Respektujte zpoždění 15 sekund mezi každým měřením (doporučena je 1 minuta)

Měřicí vzdálenost je příliš velká… Respektujte měřicí vzdálenost mezi 5-8 cm od čela.