Způsoby měření teploty

Různé způsoby měření tělesné teploty:

Vnitřní teplota.

Vnitřní teplota zaručuje nejpřesnější měření a zahrnuje měření teploty v plícnici formou katetru vybaveném tepelnou sondou, která umí číst teplotu přímo v těle, Stejná metoda se využívá i pro měření jícnovou sondou. Tyto metody jsou však velmi invazivní, jsou prováděny lékaři a vyžadují potřebné vybavení a znalosti. 

Rektální teplota

Rektální teplota se pomalu vyrovnává v porovnání s vývojem vnitřní teploty těla. Bylo prokázáno, že rektální teplota zůstává zvýšená dlouho poté, co vnitřní teplota začala klesat, či naopak. Kromě toho je možné šíření infekce stolicí.

Orální teplota

Tato teplota může být snadno ovlivněna požitím jídla či pití před měřením a také dýcháním ústy. Přiměření orální teploty musí zůstat ústa zavřená a jazyk dole po dobu cca 3 až čtyř minut, což je obtížné zejména u malých dětí.

Teplota axilární

I když se toto měření teploty zdá snadné, bylo prokázáno že toto měření není zcela přesné a liší se od vnitřní teploty. Při měření této teploty musí být teploměr pevně stisknut nad axilární tepnou. Existuje i zde nízká citlivost a nepřesnost.

Tympanická teplota

Aby se získal přesný odečet teploty, je zapotřebí dobrá znalost měřicí techniky. Teploměr sondy musí být umístěn co nejblíže k nejteplejší části zevního zvukovodu. Nesprávně umístěna sonda by mohla vést k falešnému odečítání teploty.

Normální teploty podle jednotlivých způsobů měření:

Rektální 36,6 ° C – 38 ° C

Orální 35,5 ° C – 37,5 ° C

Axilární 34,7 ° C – 37,3 ° C

Ušní 35,8 ° C – 38 ° C

Temporální (ThermoFlash) 35,8 ° C – 37,8 ° C

Lidská tělesná teplota ale kolísá v průběhu dne. To může také být ovlivněno několika vnějšími faktory: věk, pohlaví, typu a tloušťky kůže …